نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه پوترا مالزی

2 استاد اقتصاد دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه پوترا مالزی

چکیده

   بر اساس چهارمین برنامه پنج ساله­ ی توسعه­ ی اقتصادی ایران، مشارکت بهره ­وری در رشد اقتصادی باید 5/2 درصد باشد که از طریق افزایش بهره­ وری قابل تحقق است.  از این رو، این مطالعه در صدد پاسخ به این سوال است که آیا بهره ­وری صنعتی، به عنوان موتور محرکه رشد اقتصادی، در طول برنامه چهارم توسعه ­ی اقتصادی ایران رشدی را تجربه کرده است.  در این مطالعه تابع تولید مرزی تصادفی تخمین زده شده است تا میزان بهره ­وری کل در صنعت ایران تعیین شود.  برای امکان مقایسه ­ی صنعت ایران در سه گروه متفاوت از نظر اندازه ­ی بنگاه ­ها و در گروه متفاوت از نظر نوع مالکیت بنگاه ­ها طبقه بندی شده است.  نتایج تحقیق نشان داد که سطح بهره ­وری برای بنگاه­ های کوچک در بالاترین سطح (1/68 درصد) و برای بنگاه ­های بزرگ در پایین ­ترین سطح (5/52 درصد) قرار دارد.  میانگین سطح بهره ­وری برای بنگاه ­های کوچک در طول دوره ­ی مورد بررسی تقریباً ثابت بوده، اما این سطح برای بنگاه ­های متوسط افزاینده و برای بنگاه ­های بزرگ کاهنده بوده است.  سطح بهره­ وری بنگاه­ های خصوصی در طول برنامه چهارم (8/86 درصد) بالاتر از بهره ­وری بنگاه ­های عمومی (1/46 درصد) بوده است.  میزان بهره­ وری کل صنعت ایران در سال 1388 به طور متوسط 41 درصد بود.  بهره ­وری از 36 درصد در سال 1382 به سطح 45 درصد درصد در سال 1387 رسیده است که این امر نشانگر افزایش بهره ­وری به نسبت 5/1 درصد و تا حدودی افزایش توان رقابتی صنعت ایران در دوره مورد بررسی است.  اما با وجود این افزایش، سطح بهره در ایران همچنان پایین و تنها در سطح 41 درصد است.  در نتیجه صنعت ایران به اندازه­ ی لازم رقابتی نیست.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Efficiency Analysis on Iran’s Industries

نویسندگان [English]

  • Masoumeh Mousaei 1
  • Khalid Abdul Rahim 2

چکیده [English]

In Iran’s 4th five-year economic development plan it has been assessed that the productivity contribution in economic growth to be 2.5 percent and it can be materialized through increases in efficiency. Therefore, this study seeks to answer this question whether industrial efficiency, as an engine of economic growth, has had any growth during the 4th five-year economic development plan of Iran. In this study the stochastic frontier production function is estimated to determine efficiency in Iran’s industry as a whole. For purposes of comparison, also, Iran’s industry is categorized into three different sizes of firms, and two different types of ownership. The results show that efficiency level is the highest for the small firms group at 68.1 percent and the lowest for large firms group at 52.5 percent. Average efficiency level was approximately constant for small firms, rising for medium sized firms and decreasing for large sized firms over the time period. The efficiency level is higher for the private firms group at 86.8 than for public firms group at 46.1 percent. The average efficiency level is rising for both private and public firms during the time period. The efficiency was 41 percent in 2009 for Iran’s industry as a whole and it has grown from 36 percent in 2003 to 45 percent in 2008. It shows efficiency has roughly increased 1.5 percent annually and also Iran’s industry is becoming more efficient and competitive. In spite of efficiency growth, the level of efficiency is still low at 41 percent. The results show that the industries are not competitive enough.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Stochastic frontier production
  • Efficiency
  • Iran’s industries