نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه بوعلی سینای همدان

2 کارشناس بررسی های اقتصادی بازار برق منطقه‌ای آذربایجان

چکیده

   انرژی از عوامل اصلی تولید است.  رشد تولیدات صنعتی با افزایش مصرف حامل‌های انرژی همراه بوده است.  تبیین رابطه ­ی علی بین این دو، از مباحث مهم اقتصاد انرژی محسوب می­ شود.  بهره‌برداری کارآمد از منابع انرژی و صرفه‌جویی در به کارگیری حامل­ های انرژی، به ویژه در بخش صنعت، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.  بنابراین، شناخت نوع رابطه بین تولیدات صنعتی و مصرف انرژی در نیل به این هدف ضروری است.  در این مقاله با استفاده از روش تودا- یاماموتو، به بررسی رابطه ­ی علی گرنجری بین حامل‌های انرژی مصرفی بخش صنعت و ارزش افزوده ­ی این بخش در ایران طی سال‌های 1385-1346 پرداخته شده است.  نتایج به دست آمده نشان می‌دهند که رابطه­ ی علی دو طرفه‌ای بین مصرف برق و ارزش افزوده ­ی بخش صنعتی و نیز رابطه­ ی یک طرفه‌ای از ارزش افزوده ­ی بخش صنعتی به طرف مصرف گاز طبیعی و فراورده‌های نفتی وجود دارد.  براساس این نتایج، سیاست صرفه‌جویی در مورد گاز طبیعی و فراورده‌های نفتی را می‌توان اعمال کرد، بدون آنکه بر ارزش افزوده ­ی بخش صنعتی تأثیر زیادی داشته باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Study of Causality Relationship between Energy Carrier’s Consumption and Value-Added of Industrial Sector in Iran during the Period 1967-2006

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hassan Fotros 1
  • Hamed Mansoori 2

چکیده [English]

Energy is one of the key factors of production. The growth of industrial production is accompanied with increases in the demand for energy. More Efficient use of energy is of great importance for any system of production. This paper entertains a Granger causality test between energy consumption and the value-added of Iranian industries during 1967-2006 by using Toda-Yamamoto method. The results indicate that there is (a) a bi-directional causality relationship Between industries’ industries Value- Added and electricity consumption , (b) and uni-directional causality relationship from industries’value-added to natural gas and other petroleum products. Consequently, it is possible to pursue a reduction policy in petroleum use without any prejudice to industrial production.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Industrial value-Added
  • energy carrier’s
  • Toda-yamamoto
  • Iran