نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار اقتصاد دانشگاه اصفهان

2 دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه اصفهان

چکیده

افزایش قیمت نفت باعث افزایش ذخایر ارزی کشورهای صادر کننده­ی نفت می­ شود و قدرت تجویز این درآمدها را به اقتصاد داخلی افزایش می‌دهد.  تزریق نادرست این منابع به اقتصاد ملی، می­ تواند اقتصاد کشور‌های صادر کننده­ ی نفت را دچار پدیده‌ای به نام بیماری هلندی می‌کند.  از سوی دیگر، در صورت اتخاذ سیاست‌های پولی و مالی نامناسب، نابرابری درآمد در این کشورها افزایش می‌یابد.  اقتصاد ایران نیز به علت اینکه یکی از عرضه‌کنندگان اصلی نفت در اقتصاد جهانی است، ممکن است که دچار چنین پدیده­ای شود. این مطالعه سعی درآشکار ساختن اثر رشد چشم‌گیر حجم پول طی سال‌های گذشته بر متغیرهای نابرابری در اقتصاد ملی دارد.  نتایج حاصل از این تحقیق گواه بر این مطلب است که مصارف و درآمدهای دولتی باعث افزایش نابرابری‌ها شده است.  همچنین، اثر درآمدهای نفتی بر نابرابری در توزیع درآمد تا حدودی مبهم است و خود این متغیر باعث کاهش نابرابری‌ها می‌شود، ولی نظام توزیع موجود این اثر را کاهش می دهد و به طور آشکار نرخ رشد عرضه پول، باعث افزایش نابرابری شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Oil Revenues and Monetary Policies on Income Distribution: A Case Study of Iran

نویسندگان [English]

  • Morteza Sameti 1
  • Azad Khanzadi 2
  • Mehdi Yazdani 2

چکیده [English]

An increase in oil prices lead to an increase in foreign exchange reserves in oil exporting countries and so the power of prescribing these revenues to national economy is increases. The incorrect injection of these revenues leads to Dutch disease in these countries. On the other hand, adopting unreasonable monetary and fiscal policies will increase inequality in these countries. Iran is one of these oil exporting countries so Iran's economy is not exempt of this problem. This study attempts to appear the impacts of money supply on inequality variables in Iranian economy over last years. The results of this study shows that governmental consumes and incomes increases inequality. Furthermore the effects of oil revenues on income inequality are unknown and these revenues decreases income inequality but distribution system decreases this effect and clearly growth rate of money supply increases income inequality.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Oil Revenues
  • Monetary policy
  • income inequality