نویسندگان

1 استادیار گروه اقتصاد دانشگاه تبریز

2 دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه تبریز

3 دانشجوی دکتری گروه اقتصاد دانشگاه تبریز

چکیده

هدف اصلی این مطالعه، تخمین تابع تقاضا برای گردشگری ایران به تفکیک سه کشور هند، پاکستان و ترکیه طی سال­ های 1353-1385 است.  برای این منظور مدل تحقیق با استفاده از رهیافت پارامتر متغیر در طول زمان (TVP) و روش کالمن- فیلتر تخمین زده شده است.  نتایج حاصل از تخمین مدل دلالت بر این دارد که براساس کشش­ های درآمدی، تقاضا برای گردشگری ایران از هر سه کشور، کالای نرمال است.  ضرایب کشش قیمتی نیز نشان داد که تقاضای گردشگری کم‌ کشش است.  عادات رفتاری گردشگران از عوامل تأثیرگذار بر تقاضا برای گردشگری ایران است.  مقایسه­ ی کشش­ های درآمدی و قیمتی تقاضا برای گردشگری ایران از سه کشور مذکور نشان داد که تقاضا برای گردشگری ایران از ترکیه­ نسبت به دو کشور دیگر از رونق بیشتری برخوردار بوده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Estimation of Foreign Iran’s Tourism Demand from some Origin Countries (Time-Varying Parameter Approach)

نویسندگان [English]

  • Parviz Mohammadzadeh 1
  • Davood Behbudi 2
  • Siab Mamipour 3
  • Majid Feshari 3

چکیده [English]

The main objective of this paper is to estimate the foreign tourism demand for Iran from India, Pakistan and Turkey during 1974-2005. This study proposes a new technique – the time varying parameter (TVP) approach to tourism demand modeling. To that end, the behavioral change of tourists over time is traced using the Kalman filter approach.
The main findings of this paper reveal that the foreign tourism appears to be a normal good and inelastic to the domestic prices. In addition, habit information is an important factor of Iran’s tourism demand. Comparing income elasticity and own price elasticity between these countries show that the tourism demand from Turkey has a better situation to other countries.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tourism demand
  • demand elasticity
  • time varying parameter approach
  • Kalman filter