نویسندگان

1 استادیار علوم اقتصادی دانشگاه مازندران

2 دانشجوی دکتری علوم اقتصادی دانشگاه مازندران

چکیده

   هدف اصلی این مقاله بررسی اثر دسترسی و زیرساخت فناوری اطلاعات و ارتباطات روی رشد اقتصادی با توجه به نابرابری درآمد است.  از داده ­های پنل برای 14 کشور با نابرابری بالا و 14 کشور با نابرابری پایین در دوره ­ی 2006- 2000 استفاده شده است.  نتایج قبلی نشان داد که اثر دسترسی و زیرساخت فناوری اطلاعات و ارتباطات بر روی رشد اقتصادی در کشورهای با نابرابری درآمدی بالا پایین­ تر است؛ زیرا شکاف دیجیتالی مانع اثر گذاری اطلاعات و تکنولوژی ارتباطات بر روی رشد می ­شود.  به عبارت دیگر، اثر یک واحد تغییر در دسترسی و استفاده از اطلاعات و تکنولوژی ارتباطات بر روی رشد بستگی به سطح نابرابری درآمدها دارد.  از نقطه نظر سیاسی این نتیجه نشان می­ دهد که اثر قوی ­تراطلاعات و تکنولوژی ارتباطات بر روی رشد با توزیع مجدد درآمد امکان پذیر است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

ICT, Income Inequality and Economic Growth

نویسندگان [English]

  • Alireza pourfaraj 1
  • Yousof Issazadeh Roshan 2

چکیده [English]

The main purpose of this paper investigate the impacts of ICT infrastructure and accesses with attention to income inequality on economic growth. A panel data set for 14 countries with high income inequality and 14 countries with low income inequality for the period 2000–2006 has been assembled to test the analytical investigations.The panel estimation shows that the implied effect of ICT infrastructure and accesses on growth is less down for countries with high income inequality because the digital divide hinders economic growth incurred by the ICT. From a policy standpoint, this result implies that the positive impact of ICT on growth will be reinforced by the income redistribution.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ICT
  • Inequality
  • digital divide
  • Growth