نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه ارومیه

2 دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی

3 کارشناس ارشد علوم اقتصادی دانشگاه ارومیه

چکیده

دولت ­ها علاوه بر فراهم کردن امنیت و پرداخت­ های انتقالی برای ارتقای هماهنگی اجتماعی، می­ توانند در ایجاد زیرساخت ­های اقتصادی برای تسهیل رشد اقتصادی، تخصیص بهینه ­ی منابع و افزایش کارایی اقتصادی ایفای نقش نمایند.  فعالیت­ های اخیر دولت­ ها بحث­ های مهمی را در بین اقتصاددانان در زمینه ­ی نقش دولت و اثر آن بر رشد اقتصادی به وجود آورده است.  این مقاله رابطه­ ی تجربی بین اندازه ­ی دولت و رشد اقتصادی در 6 کشور عضو اوپک حاشیه ­ی خلیج فارس در دوره ­ی زمانی 2007-1970 را با استفاده از الگوی داده ­های تابلویی بررسی می نماید.  نتایج نشان می ­دهد که اندازه ­ی دولت در این کشورها بزرگ است و از آنجایی که دولت­ های این کشورها از درآمدهای سرشار نفتی بهره ­مند هستند، اندازه ­ی دولت اثر منفی بر سرمایه­ گذاری بخش خصوصی و تولید ناخالص داخلی دارد.  نتایج همچنین نشان می ­دهند که نرخ رشد نیروی کار، نرخ رشد سرمایه و نرخ رشد صادرات اثر مثبت بر رشد اقتصادی دارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Relationship between the Size of Government and Economic Growth: The Case Study of Six OPEC Countries Based in the Persian Gulf Area

نویسندگان [English]

  • Hassan Heidari 1
  • Soheila Parvin 2
  • Mohammad Fazeli 3

چکیده [English]

Besides providing securities and transfer payments to maintain welfare and social harmony, governments can provide economic infrastructures to facilitate economic growth improve resources allocation and enhance productivity of the economy. These latter activities of governments ignited considerable debates among economists about the role of the governments and their impact on the economic growth. This paper investigates the empirical relationship between the size of government and economic growth of the 6 OPEC countries based in the Persian Gulf area, over the 1970–2007 period using panel data pattern. The applied models are adopted from Dar and Amirkhalkhali (2002) and Anaman (2004) studies. Our results indicate that, government size in these countries is large, as their government are impart from oil revenues which has negative effects on investment of private sector and then, decrease GDP. Results also indicate that, growth rate of labor force, growth rate of capital and growth rate of export have positive effect on growth rate of GDP.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Government Size
  • Economic Growth
  • panel data pattern