نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی

2 کارشناس ارشد توسعه اقتصادی و برنامه ریزی

چکیده

عوامل موثر بر تقاضای گاز طبیعی در بخش­ های مختلف مصرفی بسیار زیاد هستند و بنابراین، ضروری است که تابع تقاضای این حامل انرژی به تفکیک بخش­ های مختلف تخمین زده شود.  در این میان بخش خانگی با بیش از 25 درصد مصرف در سال­ های اخیر بیشترین میزان مصرف را به خود اختصاص داده است.  عوامل مؤثر بر تقاضا در این بخش به دو دسته ­ی قابل مشاهده مانند قیمت حامل، درآمد مصرف کننده و دما و عوامل غیر قابل مشاهده نظیر عادات و سلایق مصرف کنندگان و تکنولوژی وسایل گازسوز تقسیم بندی می­ شوند.  با توجه به اثر دما بر مصرف این بخش، تخمین ضرایب در یک منطقه­ ی خاص (به عنوان مثال شهر تهران) به بهبود توصیح­ دهی این متغیر کمک    می­ کند.  همچنین، با توجه به تأثیر گذاری عوامل غیرقابل مشاهده و متغیرهای دیگری که از مدل حذف شده ­اند، از تکنیک کالمن فیلتر با هدف جلوگیری از برآورد اریب­ دار ضرایب استفاده شده است.  در نهایت، کشش­ های قیمتی و درآمدی تقاضا به ترتیب 098/0 و 114/0 برآورد شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An Estimation of Natural Gas Domestic Demand Function by Using Kalman Filter Method (A Case Study of Residential Gas Demand Function in Tehran)

نویسندگان [English]

  • Ali Emami Meibodi 1
  • Teimour Mohammadi 1
  • Seyyed Mohammad Hadi Soltanololamaii 2

چکیده [English]

It is essential to study the demands for this energy carrier in different and separate sectors, by considering the effective factors in each sector. Meanwhile residential sector has the greatest consumption rate with near 25% in recent years. Effective factors of demand in this sector divide into observable factors, like carrier price, consumer income, and temperature on the one hand and unobservable factors like consumers' habits and taste, gas burners technology on the other hand. Regarding the impact of temperature on the consumption of residential sector, estimation of the multipliers in a specific region (like Tehran) will help the explanation of this variable to improve. Furthermore, in this study, Kalman filter technique is used to prevent the bias estimation of multipliers while considering the impact of unobservable factors and other variables. Finally we came to the conclusion that price and income elasticity of demands are -0.098 and 0.114 respectively.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Natural gas demand
  • residential sector
  • state space
  • Kalman filter