نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس

2 استاد اقتصاد دانشگاه مازندران

3 کارشناس ارشد اقتصاد

چکیده

نظر به اهمیت درآمدهای نفتی در تولید ناخالص داخلی، صادرات و تأمین بودجه ­ی سالیانه در اقتصاد کشورهای صادرکننده ­ی نفت (اوپک)، نوسان قیمت نفت می­ تواند تأثیری مهم و اساسی بر متغیرهای کلان اقتصادی این کشورها داشته باشد.  بعد از وقوع تکانه های قیمت نفت، عملکرد معمولی تراز حساب جاری به ­طور ناگهانی مختل   می­ شود.  این مقاله تأثیر تکانه­ های قیمت نفت بر تراز حساب جاری تراز پرداخت ­های اعضاء اوپک در دوره­ ی زمانی 2006-1970 را با استفاده از داده­ های پانل مورد بررسی قرار می ­دهد.  برای این منظور، بعد از انجام آزمون ایستایی متغیرها و آزمون معناداری کل تخمین و نیز آزمون هاسمن، از هر دو روش پانل ایستا (اثرات ثابت) و پانل پویا برای تخمین مدل استفاده شده است.  نتایج تخمین بر وجود رابطه­ ی مستقیم بین تکانه ­های قیمت نفت و حساب جاری تراز پرداخت ­ها دلالت دارد؛ به­ طوری­ که افزایش قیمت نفت (تکانه ­ی مثبت نفتی) سبب افزایش تراز حساب جاری می ­شود و کاهش قیمت نفت (تکانه­ی منفی نفتی) کاهش تراز حساب جاری را به دنبال دارد.  از طرف دیگر، رابطه ­ی حساب جاری با متغیرهای مخارج مصرفی دولت و درجه ­ی بازبودن تجاری به ترتیب معکوس و مستقیم برآورد شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigation of the Impact Oil Shocks on Current Account in OPEC Countries

نویسندگان [English]

  • Abbas Assari Arani 1
  • Ahmad Jafari Samimi 2
  • Meysam Rasouli Mir 3

چکیده [English]

In view of the importance of oil revenues in Gross Domestic Production(GDP), exports and financing the annual budget in OPEC members economies, oil price flactuation  may have an important and fundamental effect on macroeconomic variables in these countries. The aftermath of oil price shocks is that the current account performance disturbs abruptly. This paper investigates the effect of oil price shocks on current account of balance of payments(BOP) for OPEC members in the period 1970-2006 by using panel data technique. After stationary test for variables used in model, and also Hausman test, we use Static panel(Fixed effect), and Dynamic panel techniques for estimating. Results show the direct relationship between oil price shocks and CA whereas a surge in oil price (positive oil shocks), increase the CA balance. In other hand, the relationship between CA and other variables government expenditure and trade openness is respectively negative and positive.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Oil price shock
  • current account of balance of payment
  • Trade balance
  • Import
  • OPEC countries and panel data