نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکترای مدیریت مالی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

چکیده

در مبحث پرتفوی برای اندازه گیری ریسک از واریانس یا انحراف معیار استفاده می ­شود.  در صورتی­ که بازده ی دارایی­ ها از توزیع نرمال تبعیت کند، این معیار، معیار مناسبی است.  از طرفی بازده­ ی دارایی­ ها لزوماً نرمال نبوده و گاهی تفاوت فاحش با توزیع نرمال دارد و در یک پرتفوی بازده­ی یک سهم می­ تواند حداقل100 %- باشد یعنی ارزش یک سهم به طور کامل صفر شود اما حداکثر بازدهی می­تواند بی ­نهایت باشد.  پژوهش حاضر با هدف گنجاندن گشتاورهای چولگی و کشیدگی بازده­ ی سهام به مدل قیمت گذاری سه عاملی فاما و فرنچ صورت گرفت.  نتایج نشان داد که از بین متغیرهای مورد مطالعه شامل صرف ریسک بازار، اندازه ­ی شرکت، نسبت ارزش دفتری به بازار، چولگی و کشیدگی بازده ­ی مدل سه متغیره­ ی صرف ریسک بازار، اندازه­ ی شرکت و چولگی بازده بهتر می ­توانند اختلاف بازده­ی سهام را طی دوره ­ی 60 ماهه مورد بررسی (فروردین 80 الی اسفند 84) در بورس اوراق بهادار تهران تبیین کنند و لذا این مدل سه متغیره می­ تواند به عنوان یک مدل الگو برای ارزیابی عملکرد پرتفوی بورسی شرکت­ های سرمایه گذاری و هم به سرمایه گذاران در بهینه سازی سبد سهام کمک کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Asset Pricing Using More Determinants (Evidences Of Tehran Stock Market Using Panel Data)

نویسندگان [English]

  • Ali Raei 1
  • Saeid Baharvand 2
  • Masood Movafaghi 2

چکیده [English]

Variance and standard deviation  can be used for measuring risk of portfolios. When return distribution is normally distributed  they are suitable measurements. But there are situations in which that condition dose not exist. for instance if  the minimum value of stock return is -100% the minimum value of stock is zero. Therefore recently some criterions like kurtosis and skewness have been more common .in this article we use these new measurements and Fama and French 3factor model to compare their ability to determine of difference in stock returns .Based on data from march 2001 to march 2005 of Tehran Stock Market companies our results show that market risk premium ,Size of company and kurtosis are more efficient  than other factors like B/M and skewness  in determining the risk of portfolios .consequently it is suitable for investors to use them for performance measurement and portfolio optimization .

کلیدواژه‌ها [English]

  • Asset Pricing
  • Permium of Risk
  • Size effect
  • Book-to-Market Effect
  • Skewness
  • Kurtosis