نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد اقتصاد دانشگاه ارومیه

2 عضو هیئت علمی دانشگاه ارومیه

چکیده

پولشویی به معنی پنهان کردن فرآیند جرم و پنهان کردن منشأ فعالیت­ های اقتصادی قانونی و غیر قانونی است.  به گونه­ ای که با وجود این فعالیت­ ها، قانون گذاران با چالش ­های زیادی در اقصی نقاط جهان مواجه­ اند.  به همین دلیل، تحقیقات در این زمینه به طور روزافزون ادامه دارد.  در این مقاله نیز، جهت اندازه گیری میزان پول ­های کثیف، از تابع تقاضای پول، که بر اساس کارهای تجربی (روش باتاچاریا) نمایانگر ظرفیت بالقوه­ ی پول شویی در اقتصاد است، استفاده شده است.  دوره­ ی مورد مطالعه سال­ های 1352 تا 1386 می ­باشد.  با توجه به ارقام کمی به دست آمده از تخمین به این نتیجه رسیدیم که بین گستردگی حجم پول­ های کثیف، تقاضای پول و حجم اقتصاد زیر زمینی رابطه ­ی مثبت و معنی داری وجود دارد که این باید بیشتر مورد توجه سیاستگذاران پولی و مالی در کشور قرار بگیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An Estimate for Dirty Money and Its Consequences in Iran’s Economy: A Bound Testing Approach

نویسندگان [English]

  • Malihe Khajavi 1
  • Ebrahim Rezaei 2
  • Hassan Khodavaisi 2

چکیده [English]

We can define money-laundering as concealing the money acquired from the process of criminal economic activity that its root may be legal (like tax evasion) or its base may be illegal (such as drug-dealing or human trafficking). At the moment, law-makers are facing many challenges regarding these criminal activities all around the world. In this paper we try, as a first attempt, to estimate the amount of dirty money in the Iranian economy by using the unobservable variable approach which barrowed from Khajavi et al(2010). In this paper we removed many restricted assumption, applied by previous researches, and in this way we get new estimate of the illegal money in the economy of Iran during 1352-1386. Our results show that there is positive relationship between illegal money, on the one hand, and underground economy plus demand for money, on the other hand.  We suggest that economic policy-makers should watch this relationship much more carefully.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Money-laundering
  • dirty money
  • Underground Economy
  • batahacharia method
  • bound testing approach