نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد دانشگاه الزهرا

چکیده

با برآورد ضرایب داده ستانده دو منطقه­ ای برای استان تهران و سایر اقتصاد ملی توسط بزازان و سایرین (1388)، زمینه ­ی کاربرد آنها در تحلیل کوتاه مدت فراهم شده است.  در این مطالعه با استفاده از ضرایب فوق، ضرایب فزاینده­ ی تولید، اشتغال و درآمد در سطوح: بخشی، درون منطقه­ ای، بین منطقه­ ای و ملی دو منطقه­ ی استان تهران و سایر اقتصاد ملی مورد سنجش قرار گرفته است.  نتایج تحقیق نشان می­ دهند که ساختار تولید، اشتغال زایی، و درآمد زایی دو منطقه­ ی مورد مطالعه (به استثنای بخش معدن) اهمیت و رتبه بندی متفاوتی دارند.  به طوری که اثر تولیدی درون منطقه­ ای سایر اقتصاد ملی بیش از استان تهران، همچنین اثر تولیدی بین منطقه­ ای استان تهران بزرگتر از سایر استان­ ها است.  نتایج همچنین نشان می­ دهند که کارایی نیروی کار بخش­ های استان تهران بالاتر از بخش­ های متناظرشان در سایر استان­ ها است.  همچنین اثرات بین منطقه­ ای اشتغال بخش­ های استان تهران بیشتر از سایر استان­ ها و بیشترین اثر در استان تهران مربوط به بخش صنعت است.  نتایج مربوط به اثر بخشی درون منطقه­ ای درآمد نیروی کار نشان می­ دهند که بخش ساختمان در استان تهران و بخش عمده فروشی و خرده فروشی در سایر اقتصاد ملی بالاترین درآمد نیروی کار را ایجاد می­ کنند و بخش معدن در دو منطقه کماکان کمترین اهمیت اقتصادی را دارد.
طبقه­ بندی JEL:
R12

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Output, Employment and Income Multipliers in the Two-Region Interregional Case

نویسنده [English]

  • Fatemeh Bazzazan

چکیده [English]

As regional coefficients are estimated for two regions in Iran for the first time recently in Bazzazan et. al. (2009), so underlies to apply for impact analysis. In this study, by using those regional coefficients, we estimate output employment, and income multipliers to measure sectoral, intraregional, interregional, national effects. The results show sectoral production, employment, and income structures in two regions are different. The results show intraregional output effects in the Rest of Economy (with an exception for mining sector) are greater than similar sector in Tehran.  The results also show the interregional output effects of Tehran province is greater. In addition, we observe that labor forces in Tehran are more productive, so that labor intraregional and interregional employment effects are greater and manufacturing sector has the highest effect. Moreover, the results also show that the construction sector and wholesale sector have the highest income intraregional effects in Tehran and the Rest of the economy respectively and mining sector has the least income effect.
 
JEL classification: R12

کلیدواژه‌ها [English]

  • Two-region
  • interregional input-output
  • multiplier
  • Tehran