نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد

2 استادیار دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد

3 دانشجوی دوره دکتری اقتصاد دانشگاه اصفهان

چکیده

در این مقاله آثار متقابل و ارتباط علّی میان مخارج مصرفی دولت و تولید ناخالص داخلی غیر نفتی را برای 9 کشور منتخب عضو اوپک طی دوره ­ی 2006-1970 بررسی شده است.  برای اجتناب از مسأله­ ی تورش متغیرهای حذف شده، سه متغیر کنترل؛ تورم، درجه ­ی باز بودن اقتصاد و درآمدهای نفتی در یک چارچوب چند متغیره به کار گرفته شده­ اند.  با استفاده از روش ­های اقتصادسنجی مشتمل بر آزمون هم ­انباشتگی پانلی، و روش تعمیم یافته­ی گشتاورها شواهد مستحکمی دال بر علیت دو طرفه­ ی مثبت میان رشد اقتصادی و اندازه ­ی دولت در کوتاه مدت وجود داشته است.  در بلندمدت علیت یک طرفه ­ی مثبت از رشد اقتصادی به اندازه ­ی دولت وجود داشته است.  نتایج علیت قوی، نتایج علیت کوتاه مدت را تأیید کرده است.  بر اساس این یافته ­ها، هم قانون واگنر و هم دیدگاه کینز حمایت شده است.  همچنین تورم و درآمدهای نفتی آثار منفی و معنی داری بر رشد اقتصادی غیر نفتی داشته است.  تأثیر درجه ­ی باز بودن اقتصاد بر رشد اقتصادی از نظر آماری بی­ معنی بوده است.  بر اساس برخی از  یافته­ های تحقیق، تورم و درجه­ ی باز بودن اقتصاد آثار منفی و معنی­داری بر اندازه دولت داشته است.  در صورتی ­که یک تأثیر مثبت و معنی دار برای درآمدهای نفتی یافت شده است.
طبقه بندی JEL:
C33 ،H11 ،O40

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Relationship between Economic Growth and Government Size in Selected OPEC Countries: A Multivariate Analysis Using Panel Data Techniques

نویسندگان [English]

  • Mohammad Ali Falahi 1
  • Mahdi Khodaparast Mashhadi 2
  • Mostafa Salimifar 1
  • Amin Haghnejad 3

چکیده [English]

This paper investigates the interaction effects and the causal relationship between government consumption expenditures on goods and services and non-oil gross domestic product  for a panel of 9 selected OPEC countries over the period of 1970-2006. In the multivariate framework, three control variables; inflation, openness and oil revenues are used as control variables to avoid the problem of omitted variables bias. Using econometric techniques including panel cointegration, and panel generalized method of moment; three sets of results have been obtained: first, there is a strong evidence of positive bidirectional causality between non-oil economic growth and government size in the short-run; there is a positive unidirectional causality running from non-oil economic growth to government size in the long-run; the results of the strong causality confirm those of the short-run causality. Based on these findings, both Wagner’s law and Keynes view are supported. Second, inflation and oil revenues have negative and significant impacts non-oil economic growth; the impact of openness on non-oil economic growth is statistically insignificant. Third, inflation and openness have negative and significant impacts on government size, while a positive and significant impact is found for oil revenues.
 
JEL classification: C33, H11, O40

کلیدواژه‌ها [English]

  • Government Size
  • Economic Growth
  • cointegration
  • Panel data
  • Granger causality