نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار اقتصاد دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشجوی دوره دکتری اقتصاد دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

در این مقاله با استفاده از جدیدترین تکنیک ­های اقتصاد سنجی از قبیل آزمون ریشه­ ی واحد پانلی، هم ­انباشتگی پانلی و علیت پانلی، رابطه ­ی علیت بین رشد اقتصادی و صادرات برای دو گروه از کشورها یعنی کشورهای در حال توسعه و کشورهای عضو OECD طی دوره­ ی زمانی 1981 تا 2006 مورد بررسی قرار گرفته است.  بر اساس برخی از نتایج تحقیق، توسعه ­ی صادرات در کشورهای در حال توسعه تنها در بلند مدت و در کشورهای عضو OECD در بلندمدت و کوتاه­ مدت می­تواند باعث رشد اقتصادی شود.
طبقه ­بندی JEL:
C33، O24، N90،F41

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparing the Causality Relation between Economic Growth and Export in Developing Countries and OECD Members: A Panel Based Analysis

نویسندگان [English]

  • Mohamad Hosein Mahdavi Adeli 1
  • Jalal Dehnavi 2

چکیده [English]

In this Paper, using the newest econometrics thecnics such as panel unit root, panel cointegration and panel causality the causality relation between economic growth and export for two groups of countries, developing countries and OECD members, for the period 1981 to 2006 is studied. The results show that export expansion for developing countries only in the long-term and for OECD members both for long-term and short-term can cause economic growth.
 
JEL classification: N90, O24, C33, F41

کلیدواژه‌ها [English]

  • Export expansion strategy
  • panel causality and panel cointegratio