نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز

2 استاد اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز

3 دانشیار‏‏ اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

یکی از مسیرهای انتقال تصمیم سازی سیاستی پولی بر بخش حقیقی اقتصاد در کوتاه مدت کانال نرخ بهره است. بررسی ادبیات تحقیقات پولی نشانگر ارتباط بین نرخ تورم، شکاف تولید و نرخ بهره است. علاوه بر اختلاف نظر در زمینه ­ی رابطه ­ی علت و معلولی نرخ بهره و تورم، درباره چگونگی و میزان اثر تغییر نرخ بهره بر سایر متغیرهای اقتصادی نظرات گوناگونی وجود دارد. در این تحقیق با استفاده از نظریه کنترل و مدل تعادل عمومی پویای تصادفی، قاعده­ ی کنترل همزمان تورم و شکاف تولید با انتخاب یک نرخ بهره ­ی حداقل سازگار با اهداف اقتصاد اسلامی و شرایط لازم برای تحقق آن شبیه سازی شده است. شبیه سازی و برآورد با استفاده از نرم افزار داینر تحت متلب و رابطه ­ی کنترلی با استفاده از برنامه نویسی الگوریتم کنترل متلب انجام شده است. براساس برخی از نتایج این تحقیق، پیش نیاز کنترل نرخ بهره در حداقل ممکن، کاهش نرخ تورم به سطح 3 درصد در مدت 6 سال است.

طبقه ­بندی JEL:
C01 ،E12 ،E52

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluating Optimum Monetary Rule in a Dynamic Stochastic General Equilibrium Model Using Control Approach

نویسندگان [English]

  • Ebrahim Anvari 1
  • Mansour Zarra-Nezhad 2
  • Enayatolla Fakhraee 3

چکیده [English]

Interest rate channel is one of the important transmission paths that affect the real sector of  the economy.  Review of optimal monetary policy literature shows the existance of relationship between inflation, output gap and interest rate. In addition to disagreements of causality of interest rate and inflation, there are different views on how interest rate affects economic variables.  The main objective of this study is to simulate simultaneous control of inflation and out put gap in a minimum interest rate, consist with Islamic economics, using control theory and dynamic stochastic general equilibrium model.  Dynare software was used to do the simulation, and Matlab was applied to write the control algorithm code as well as to estimate the controller equation.  The result of the study showed that prerequisite for controlling interest rate toward its minimum level is to reduce inflation rate to reach the level of 3 percent during 6 years period.
 
JEL classification: C01, E12, E52 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Zero interest rate policy
  • inflation
  • control theory
  • dynamic stochastic general equilibrium model
  • Monetary policy