نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه تبریز

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه تبریز

3 دانشجوی دوره دکتری اقتصاد کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

   کشمش از جمله مهم­ترین اقلام صادراتی ایران است. ایران بعد از ایالات متحده امریکا و ترکیه در رتبه ­ی سوم تولید و بعد از ترکیه در رتبه­ ی دوم صادرات کشمش جهانی قرار دارد. بنابراین، مطالعه ­ی عوامل تأثیرگذار بر صادرات این محصول می ­تواند اهمیت قابل ملاحظه ­ای داشته باشد. برای برآورد مدل از رهیافت سری زمانی 85-1350  استفاده شده است. بر پایه­ ی نتایج، قیمت نسبی، مقدار تولید و نرخ ارز مؤثر اثر مثبت و صادرات کشورهای رقیب و متغیرهای مجازی انقلاب و جنگ اثر منفی روی صادرات کشمش ایران داشته است. برهمین اساس، پیشنهاد شده است که در زمینه­ ی فرآوری، بسته ­بندی، حمل ­و نقل و مقوله ­های مشابه، از سوی صادرکنندگان و نیز در صورت لزوم از طرف دستگاه ­های اجرایی دولتی، اقدامات مقتضی در این ارتباط صورت پذیرد.  همچنین، سیستم نرخ ارز باید به طریقی مدیریت و نظارت شود که در بخش تجارت و به ­ویژه بخش صادرات منافع کشور و از جمله صادرکنندگان به­ طور مفید و امیدوارکننده تأمین گردد.

طبقه بندی  JEL: 
C22، F12، Q17

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analysis of Export Function of Iranian Driedfruits (Case of raisin)

نویسندگان [English]

  • Jafar Haghighat 1
  • Rasool Hoseinpoor 2
  • Mohammad Khodaverdizadeh 3

چکیده [English]

Raisin is one of the most important Iran,s export goods.  Iran ranks third in terms of raisin production after the United States and Turkey, and second in terms of export.  Thus studing the effective factors on raisin export is of most importance.  To estimate the model, ARDL approach and time series of 1972-2005 was used.  Results showed that relative price, real effective exchange rate and production quantity have positive effect, and rival exporters and the Revolution and War (dummy variables) have negative effect on raisin in Iran.  Thus we offer that exporters as well as government should pay more attention to Raisin processing, packing and shipping.  The government and Central Bank should manage exchange rate system in a way to make raisin export advantageous for exporters.
 
JEL classification: C22, F12, Q17

کلیدواژه‌ها [English]

  • ARDL
  • effective exchange rate
  • Export
  • raisin