نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان

2 استادیار اقتصاد دانشگاه اصفهان

3 دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه اصفهان

چکیده

نابرابری در توزیع درآمد­ها، سرچشمه بی ­عدالتی ‏هایی مانند اختلاف طبقاتی بر اساس ثروت­ ها، درآمدها، مصرف و نهایتاً رفاه اقتصادی میان افراد جامعه است.  دستیابی به توزیع عادلانه درآمد مستلزم استفاده صحیح از ابزارهای اقتصادی است که سیاست مالی از جمله مهمترین ابزار است.  مطالعه­ ی حاضر با استفاده از داده­ های مقطعی سال­ های 1380 و 1385 و رهیافت رگرسیون وزنی ­جغرافیایی به بررسی تحلیل فضایی، اثرات مخارج دولت (مخارج جاری و عمرانی) بر نابرابری در ایران (با استفاده از شاخص نابرابری ضریب­ جینی ) پرداخته است.  بر اساس نتایج تحقیق، به­طور متوسط افزایش مخارج جاری سرانه با افزایش نابرابری و افزایش مخارج عمرانی سرانه با بهبود توزیع درآمد همراه بوده است.  میزان تأثیرگذاری متغیر مخارج جاری دولت بر نابرابری درآمد، بر عکس مخارج عمرانی در این سال ها با حرکت از شرق به غرب کشور بیشتر شده است.  همچنین، تغییرات فضایی دو متغیر مخارج جاری و مخارج عمرانی در سال 1380 و تغییرات فضایی متغیر مخارج عمرانی برای سال 1385 تأیید شده است.
طبقه ­بندی JEL:
R28، R58، H53 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Spatial Analysis of the Effect of Government’s Fiscal Policy on Income Distribution Inequality in Iran: (GWR Approach)

نویسندگان [English]

  • Nematoollah Akbari 1
  • Shekufeh Farahmand 2
  • Somayeh Jamali 3

چکیده [English]

Income distribution inequality is the source of many other inequities which could result in economic differences regarding the wealth, income, consumption and eventually welfare in the society. Reaching income distribution equality requires an appropriate application of economic tools, one of which is known to be the fiscal policy. In the present study we used GWR method for the cross section data of the years 2001 and 2006 in order to capture the effect of government expenditure (both government final consumption expenditure and government investment) on inequity (measured by Gini coefficient) in Iran. Regarding the results an increase in government final consumption expenditure per capita on average leads to more inequity, while an increase in government investment per capita can result in more equitable income distribution. Moreover, as we move from the east to the west through the country, the effect of government final consumption expenditure on income inequality increases, whilst the effect of government investment increases in the opposite direction. Spatial disparity is also significant for government final consumption expenditure in 1380 and for government investment in 2006.
 
JEL classification: R28, R58, H53 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Spatial analysis
  • Gini Coefficient
  • geographical weighted regression (GWR)
  • income inequality
  • Fiscal policy