نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی اقتصاد دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

2 استادیار اقتصاد دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

چکیده

حرکت روان سرمایه در بازارهای مالی بین المللی ارتباط متقابل و پویای بازارهای سرمایه و ارز را در پی داشته است، به طوری که هرگونه تغییر در متغیرهای مهم این بازارها به طور سریع به وسیله ­ی سازوکارهایی به بازار دیگر انتقال یافته است. بر این اساس، در تحقیق حاضر ارتباط متقابل نااطمینانی در نرخ دلار و شاخص ‏کل قیمت سهام بورس تهران و عکس العمل ­های پویای هر کدام نسبت به دیگری مورد بررسی تجربی قرار گرفته است. بر اساس نتایج این تحقیق، وجود حداقل یک رابطه ­ی تعادلی بلندمدت بین نااطمینانی نرخ ارز و نااطمینانی شاخص قیمت سهام بورس تهران تایید شده است. همچنین برای هیچکدام از وقفه ­های صفر تا ده، نااطمینانی در شاخص کل قیمت سهام علت    بی­ ثباتی در نرخ ارز نبوده است. اما فرضیه ­ی عدم وجود رابطه­ ی علی از نرخ ارز به سمت نااطمینانی در شاخص قیمت سهام برای بسیاری از طول وقفه ها رد شده است.  بنابراین یک رابطه­ ی علی یک طرفه از سوی نااطمینانی نرخ ارز به سمت نااطمینانی در شاخص کل قیمت سهام وجود داشته است.

طبقه بندی JEL:
C58 ،E44 ،G10 ،F31

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the Dynamic Reaction between the Uncertainty of Exchange Rate and Tehran Stock Price Index

نویسندگان [English]

  • Hamid Reza Hallafi 1
  • Said Nasser Saeedi 2

چکیده [English]

The easy flow of capital in international markets has led to dynamic relationship between exchange rate and capital in two ways: where any change in the determining parameters of one affects the other. The present study attempts to investigate the relationship between  the uncertainty of the exchange rate of the dollar to the  rial and the stock price index of the Tehran stock market as well as the dynamic reaction of each in relation to the other. The findings showed the existent of least one long run equilibrium relationship between the uncertainty of the exchange rate and the uncertainty of the stock price index of the Tehran stock market. Thes results also showed that neither of the uncertainty lags between zero and ten affected the stock price index. Thus rejection of the hypothesis indicates that there exists no causality relationship from the exchange rate to uncertainty in the stock price index for most of the lag duratign. Therefore, there exists a one-way causality relationship from the uncertainty of the exchange rate to the uncertainty in the stock price index.
 
JEL classification:C58, E44, G10, F31

کلیدواژه‌ها [English]

  • Exchange Rate
  • stock price index
  • Uncertainty
  • dynamic reaction