نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز

2 کارشناس ارشد اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز

3 استادیار گروه اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

توسعه­ ی سیستم مالی و بازار سرمایه از الزامات رشد و توسعه ­ی اقتصادی است. تجربه­ ی بسیاری از کشورهای در حال توسعه نشان داده است که تأمین سرمایه ­ی لازم برای رشد اقتصادی نیازمند اصلاحات ساختاری در سیستم مالی و بازار سرمایه است. یکی از موانع اصلی توسعه ­ی مالی سرکوب مالی است. هدف این تحقیق اندازه‌ گیری میزان سرکوب مالی در اقتصاد کشورهای صادرکننده­ ی نفت شامل ایران، عربستان سعودی، ونزوئلا، نیجریه، مکزیک و اندونزی طی دوره ­ی 2009-1990 است. مدل تحقیق مدل باتیلیوسی (2004) است که توسعه یافته مدل بیم و کولومینوس (2001) است. نتایج تحقیق نشان داده است که درجه ­ی سرکوب مالی در کشورهای مورد بررسی در دوره ­ی 98-1990 به‌طور متوسط حدود 50 بوده و در پایان دوره با کمی افزایش به 55 رسیده است. درجه ­ی سرکوب مالی در ایران تقریباً نزدیک به متوسط درجه­ ی سرکوب مالی کشورهای یاد شده (2/50) طی دوره ­ی مورد برسی بوده است.

طبقه ­بندی JEL :
 G18 ،G28

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Measuring Financial Repression in Selected Oil Exporting Cou

نویسندگان [English]

  • Mansour Zarra-Nezhad 1
  • Sajjad Parsaeian 2
  • Ebrahim Anvari 3

چکیده [English]

Development of financial system and capital market are the two necessities to achieve economic growth and development. The experience of many developing countries showed that structural reformation in financial system and capital market is necessary to finance the required investment for economic growth. One of the main obstacles to financial development is financial repression. The aim of this study is to measure financial repression in the selected oil exporting countries including Iran, Saudi Arabia, Venezuela, Nigeria, Mexico and Indonesia for the period of 1990-2009. The model of the study is the one that introduced by Beim and Colominos (2001) and developed by Battiliossi (2004). The results of the study showed that the level of financial repression was, on average, about 50 during 1990-1998. Eventually it slopes up to reach the 55 in 2009. The financial repression in Iran has almost been close to the average level of financial repression (50.2) of the studied countries. 
 
JEL classification:G18, G28

کلیدواژه‌ها [English]

  • Financial repression
  • Financial liberalization
  • government intermediate
  • financial development
  • oil exporting countries