نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار اقتصاد دانشگاه شیراز

2 دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه شیراز

چکیده

   تجارت یکی‌ از بخش­ های مهم اقتصادی است که می­ تواند به رشد و توسعه­ ی کشورها کمک نماید.  براساس نظر بعضی از اقتصاددانان حجم کنونی تجارت جهانی کمتر از مقداری است که نظریه­ های مرسوم تجارت پیش­بینی می­ کنند. وجود موانع ناآشکار بر سر راه تجارت یکی از عواملی است که می­ تواند باعث کاهش حجم تجارت از میزان پیش­ بینی شده آن باشد. فساد یکی از این موانع ناآشکار است که می­ تواند بر حجم تجارت میان کشورها اثرگذار باشد. به همین خاطر این مطالعه به بررسی نقش فساد بر میزان حجم تجارت در دو منطقه خاورمیانه و امریکای لاتین پرداخته است. در این مطالعه از مدل جاذبه تعمیم­ یافته و روش داده­ های پانلی استفاده شده است و به منظور تخمین مدل، روش اثرات ثابت تجزیه برداری به­ کار گرفته شده است. نتایج تحقیق نشان داد که تجارت تابع U شکل وارونه از فساد است و در ابتدا، وجود مقدار کم فساد در دو منطقه به افزایش تجارت کمک می­ کند، اما هنگامی که از حد آستان ه­ای بیشتر شود، منجر به کاهش تجارت در کشورهای مورد مطالعه می­ شود. همچنین وجود فساد در کشور واردکننده کالا    می ­تواند اثر منفی بر میزان تجارت کشورهای مورد مطالعه داشته باشد و باعث کاهش حجم تجارت کشورهای در نظر گرفته شده گردد.

طبقه ­بندی JEL:
F19 ،C23

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Corruption on Trade Volume of Selected Countries in the Middle East and Latin America (2002-2008)

نویسندگان [English]

  • Reza Akbarian 1
  • Homayoun Shirazi 2

چکیده [English]

Some of the economists believe that current volume of international trade is less than the volume that has been predicted by the conventional trade theories. Unobserved barriers (i.e. Corruption) are one of the factors that can reduce the volume of trade from the amount that has been predicted by these conventional theories. This research has studied the role of corruption in the trade volume of selected countries in the Middle East and Latin America. In this study we have used an augmented gravity model of trade and panel data. In addition for estimating the model, we have used fixed effects vector decomposition method. The results showed that the trade is inverted-U shape function of corruption and the little amount of corruption in both regions initially helps the amount of trade to increase but when it reaches the threshold, the volume of the trade reduces in the studied countries. In addition, the results indicated that the existence of corruption in the importing country has a negative effect on the trade volume of the studied countries and it can reduce the amount of the bilateral trade.
 
JEL classification:F10, F19, P37, C23

کلیدواژه‌ها [English]

  • Corruption
  • Gravity Model
  • Panel data
  • fixed effects vector decomposition