نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار اقتصاد دانشگاه پیام نور تهران

2 کارشناس ارشد اقتصاد دانشگاه پیام نور تهران

چکیده

در این تحقیق اثربخشی سیاست‎های اقتصادی بر اندازه­ی فقر در ایران طی دوره­ ی 86- 1368 با استفاده از مدل داده‎های ترکیبی مورد ارزیابی قرار گرفته است‎. برای این منظور از شاخص سن استفاده شده است. این شاخص اطلاعات مربوط به تعداد افراد فقیر و نحوه­ ی توزیع درآمد و شکاف درآمدی را دربر دارد. بر اساس نتایج این تحقیق در فاصله ­ی سال ­های 1368 تا 1386 فقر در ایران کاهش یافته است. طی برنامه‎های اول و دوم توسعه، اندازه­ ی فقر از نوسانات و شدت بیشتری برخوردار بوده است. با شروع برنامه­ ی سوم توسعه به ­تدریج و به ­طور تقریبی در همه ­ی مناطق، میزان فقر کاهش یافته است. تقریبا در تمامی سال­ ها، میزان فقر در مناطقی همچون چهارمحال وبختیاری، کهکیلویه و بویر احمد، سیستان و بلوچستان بیش از سایر مناطق بوده است، همچنین میزان فقر در استان­هایی مانند تهران، فارس، اصفهان و قم در مقایسه با سایر استان­ ها کمتر بوده است.  سیاست‎های حمایتی، تجاری و بودجه‎ای طی دوره­ ی مورد مطالعه اثر معنی‎داری بر کاهش فقر نداشته ‎است، در حالی که اما سیاست­ های مالیاتی بر اندازه ­ی فقر اثر معنی‎دار داشته است.

طبقه بندی JEL:
I39

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigation the Impact of Supportive Policies on Reducing Poverty in Iran

نویسندگان [English]

  • Farhad Khodadad Kashi 1
  • Soode Shamsi 2

چکیده [English]

This Study evaluated the effectiveness of economical policies on poverty from 1999 to 2007 using panel data. For this purpose Sen index has been used. This index includes the information about the number of poor people, how income distributed and incme gap.  The findings of this research indicated that poverty has been declined during 1999-2007. During the first and second development programs, poverty was more severe and volatile By launching of the third development program, poverty has been reduced gradually in all areas. Approximatly, during these years, poverty in areas like Charmahal and Bakhtiari, Kohkilouieh and Boyer Ahmad as well as Sistan and Baluchestan was at the highest level, While it was at the lowest level in Tehran, Isfahan and Qom compared to other provinces.  The results also showed that protective, trading and budgeting policies had no significan effect on reducing poverty under the studied period, but fisical policies (tax) had significant effect on poverty. 
 
JEL classification: I39

کلیدواژه‌ها [English]

  • Extent of poverty
  • Poverty index
  • economical policies
  • regional approach