نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس

2 کارشناس ارشد گروه اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس

3 کارشناس ارشد اقتصاد دانشگاه صنعت آب و برق تهران (شهید عباسپور)

چکیده

   امروزه تجارت و سیاست‏ های توسعه­ ی تجاری به­ عنوان عواملی که می‏ توانند بر بهره‏ وری تأثیر گذار باشند، از اهمیت ویژه­ ای برخوردارند. در واقع، سیاست‎های آزاد سازی تجاری به واسطه­ ی ‏ایجاد رقابت بین بنگاه­ ها، کارایی اقتصادی را در کل اقتصاد افزایش داده و باعث بهبود تخصیص عوامل و منابع تولیدی در بخشهای مختلف جامعه شده­ اند. این مقاله به بررسی اثر آزاد سازی تجاری بر بهره‏ وری کل عوامل تولید (TFP) در مجموعه­ ای از کشورهای اسلامی بین سال­ های 1985-2004 میلادی پرداخته است. نتایج حاصل از برآورد الگوها نشان داد که در اغلب کشورهای منتخب، آزاد سازی تجاری دارای ارتباط مستقیم و معنی­ داری با بهره‏ وری کل عوامل تولید است. افزایش سیاست­ های آزاد سازی تجاری و به­ تبع آن باز بودن اقتصاد در این کشورها، منجر به افزایش بهره‏ وری کل عوامل تولید شده است.  علاوه بر آزاد سازی تجاری، متغیرهای تورم، سرمایه­ ی انسانی و انحراف قیمت­ های محلی از PPP نیز از جمله عواملی هستند که دارای اثر معنی­ داری بر بهره‏ وری کل عوامل تولید در این گروه ­ها و در طول دوره­ ی مورد بررسی بوده­ اند.

طبقه بندی  JEL:
F12 ،C33 ،L60

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Impact of Trade Liberalization on Total Factor Productivity in Group of Islamic Countries

نویسندگان [English]

  • Reza Najarzadeh 1
  • Sima Tamanaeifar 2
  • Yahya Goli 3

چکیده [English]

Trade and trade policies can have a major impact on economic productivity. In fact trade freedom policies tend to improve economic efficiency and bring about a better allocation of resources through enhanced competition for the economy as a whole. In this study the role of trade liberalization in improving total factor productivity has been studied. The hypothesis tested is that trade liberalization has a positive impact on productivity. The countries studied to test the hypothesis are a group of Islamic countries which are members of the Organization of Islamic Conference (OIC). The data covers the period between 1985 and 2002. We used the ratio of exports plus imports to GDP for each country as an index for trade liberalization. The model used in the study is based on the work done by Miller and Apadiya using a panel data approach. The results indicated that trade liberalization among the selected Islamic countries has had a major impact on the total factor productivity (TFP). Other than economic freedom, variables such as inflation, human capital and price deviations from PPP also showed to have a significant impact on the total factor productivity of the countries during the period of the study.
 
JEL classification:F12, c33, L60

کلیدواژه‌ها [English]

  • Trade Liberalization
  • total factor productivity
  • static panel model
  • Panel data