نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی اقتصاد دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان

2 دانشجوی دکتری اقتصاد دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان

چکیده

در این مقاله مدل رشد رمزی به گونه‌ای بسط داده شده است که درآن تشکیل سرمایه ­ی عمومی به ­عنوان موتور رشد معرفی و کالاها و خدمات عمومی تولید شده توسط دولت در تابع ستاده ی کل اقتصاد به عنوان نهاده وارد شده است. بنابراین، توجیه حضور دولت در مدل، ارائه کالای عمومی است. دولت خیرخواه به دنبال فراهم نمودن یک میزان کارآی نهاده‌ها به­ صورت رقابتی در تابع تولید است، به گونه‌ای که تولید نهایی سرمایه ­ی عمومی و خصوصی برابر باشد. در مقابل در دولت رانت‌جو فساد معادل با رانت‌های غیرقانونی و انحصاری اخذ شده از بخش خصوصی از کانال ارائه­ی کالای عمومی تعریف ‌می‌شود. درآمد این دولت مابه‌التفاوت ارزش نهاده‌های عمومی ارائه‌شده به تابع تولید و سرمایه عمومی مورد نیاز برای آن است. نتایج تحلیل نظری نشان داد که میزان مصرف، ستاده و رشد در وضعیت یکنواخت در دولت خیرخواه به مراتب بالاتر از دولت رانت جو است.  شبیه‌سازی مدل رشد اقتصاد ایران در قالب مطالعه تجربی با در نظرگرفتن طیف مقداری از میزان ناکارآمدی دولت ضمن تایید دیدگاه نظری نشان داد که نرخ رشد اقتصاد در یک انتقال پویا از دولت رانت‌جو به دولت خیرخواه بین 2/1 تا 6/2 درصد افزایش می­ یابد.

طبقه بندی JEL:
O41 ،H41

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Simulation of Corruption Effects on Economic Growth in Iran

نویسندگان [English]

  • Mortaza Sameti 1
  • Mostafa Emadzadeh 1
  • Shahram Raesi Dehkordi 2

چکیده [English]

This article has developed a Ramsey type model of economic growth in which the engine of growth is public capital accumulation. Public capital is hired by the government for producing public good and services that used as input in aggregate production function. This provides the justification for the existence of the government. Benevolent government, seeking to provide an efficient level of inputs for production function, is to be competitive so that public and private marginal product of capital is equal. In a self-seeking government corruption is defined as monopoly rents extracted from the private sector through the supply of the public inputs. Rantier government income is defined as the deference between the government's revenue for the supply of the public inputs minus the cost of providing the public inputs. Theoretical result showed that in steady state both per capita consumption and output and growth rate are higher in the benevolent case instead of rantier government. Empirical results of growth model simulation in Iran economy demonstrated that with deferent level of government inefficiency in a transitional dynamic from rantier to benevolent government may increase the growth rate from 1.2 to 2.6 percent.
JEL classification: O41, H41

کلیدواژه‌ها [English]

  • Corruption
  • endogenous growth model
  • public goods
  • benevolent government