نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز

2 دانشیار اقتصاد دانشگاه پیام نور تهران

3 دانشجوی دکتری علوم اقتصادی دانشگاه پیام نور

چکیده

هدف از این تحقیق بررسی سطح کارایی فنی صنایع کارخانه‌ای ایران و تشخیص عوامل موثر بر عملکرد آنها، با استفاده از تابع مرزی تصادفی است. برای این منظور داده‌های تلفیقی صنایع‌ کارخانه‌ای ایران بر اساس طبقه‌بندی استاندارد بین المللی فعالیت‌های صنعتی (ISIC) جمع‌آوری شده و با استفاده از مدل اثرات ناکارایی بتیس و کولی (1995)، میزان کارایی فنی و عوامل موثر بر عملکرد رشته فعالیت‌های صنعتی مختلف طی سال‌های 86-1375 مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتیجه­ ی تحقیق نشان داد که میانگین کارایی فنی صنایع کارخانه‌ای ایران طی دوره­ ی مورد مطالعه 55/0 بوده است. صنایع فعال در زمینه­ی تولید محصولات اساسی مسی و تولید فرآورده‌های نفتی تصفیه شده به­ ترتیب با سطح کارایی 83/0 و 78/0 به طور نسبی از سطح کارایی فنی بالاتری در مقایسه با دیگر رشته فعالیت‌های صنعتی برخوردار بوده­ اند. در مقابل، صنایع فعال در زمینه ­ی تولید آجر و آماده‌سازی و آرد کردن غلات و حبوبات با سطوح کارایی 21/0 و 23/0 دارای پایین‌ترین میزان کارایی فنی بوده‌اند. متوسط سطح کارایی بیشتر صنایع بین 50/0 تا 60/0 متغیر بوده است و فقط پنج صنعت دارای میانگین کارایی بیش از 70 درصد بوده­ اند. بررسی عوامل موثر بر کارایی صنایع کارخانه‌ای نشان داد که با وجود افزایش شدت انرژی و افزایش ناکارایی صنایع، افزایش اندازه ­ی صنایع کارخانه‌ای ایران، سطح ناکارایی صنایع را کاهش نداده و مالکیت دولتی صنایع کارخانه‌ای اثری بر سطح ناکارایی آنها نداشته است.

طبقه بندی JEL:
 L00 ،C33

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluation of Technical Efficiency in Iranian Manufacturing Sector

نویسندگان [English]

 • Mansour Zarra-Nezhad 1
 • Farhad Khodadad Kashi 2
 • Reza Yousefi Hajiabad 3

چکیده [English]

The main purpose of this research is to measure technical efficiency of Iranian manufacturing sector by Stochastic Frontier Approach (SFA). For this porpoise, the performance of 130 different industrial groups, at The International Standard Industrial Classification (ISIC) was analyzed and discussed during 1996-2007. The results of the study showed that average technical efficiencies of different manufacturing groups were 0.55. The largest score in efficiency was found for copper metals Manufacturing and refined petroleum products Manufacturing with 0.83 and 0.78, and the lowes scores in efficiency was registed for brick production manufacturing and grain mill products Manufacturing with 0.21 and 0.23, respectively. Average of technical efficiency is laid in range of 0.50 to 0/60. In addition, the output inefficiencies are directly related to energy intensity and inversely to the size of firms, while government ownership does not affect the level of inefficiency.
JEL Classifications:L00,C33

کلیدواژه‌ها [English]

 • Stochastic frontier approach
 • Technical Efficiency
 • manufacturing sector
 • parametric approach
 • translog output function
 • Energy Intensity
 • size of firms
 • government ownership