207. تأثیر هزینه های جاری و عمرانی دولت بر سرمایه‌گذاری خصوصی در دو بخش ماشین‌آلات و ساختمان در اقتصاد ایران (با رویکرد الگوهای خود بازگشت برداری ساختاری)

روح اله بابکی؛ مسعود همایونی فر؛ محمد حسین مهدوی عادلی؛ مصطفی سلیمی فر

دوره 14، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 105-135

10.22055/jqe.2017.18152.1406

224. تحلیل اثر اعتماد سرمایه گذاران بر مکانیزم انتقال سیاست پولی و رشد اقتصاد بدون صادرات نفت خام در ایران: رهیافت (M-GARCH)

سید عبدالله موسوی؛ همایون رنجبر؛ مجید صامتی؛ حسین شریفی رنانی

دوره 17، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 149-172

10.22055/jqe.2020.26651.1916