تعداد مقالات: 295
107. اثر نوسانات موقت و پایدار درآمد خانوار بر طلاق در ایران

دوره 9، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 61-85

10.22055/jqe.2012.12286

حمشت الله عسگری؛ بهروز بادپا


108. برآورد شاخص‌های تغییرات تکنولوژیکی و تجزیه و تحلیل ساختار هزینه در شرکت سیمان فارس

دوره 10، شماره 1، بهار 1392، صفحه 59-81

10.22055/jqe.2013.12289

منصور زراءنژاد؛ ابراهیم انواری؛ هانیه اسکندری


110. بررسی اثر رابطه مبادله و تلاطم آن بر ارزش‌افزوده بخش صنعت ایران

دوره 13، شماره 1، بهار 1395، صفحه 49-67

10.22055/jqe.2016.12326

عبداله شایان زینیوند؛ آسیه داب؛ حشمت اله عسگری


111. اصلاح قیمت انرژی و سیاست پولی بهینه: رویکرد تعادل عمومی تصادفی پویا (DSGE)

دوره 13، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 41-69

10.22055/jqe.2016.12369

حسن فرازمند؛ سید عزیز آرمن؛ سید مرتضی افقه؛ مجتبی قربان نژاد


114. اثر آموزش بر درآمد و هزینه های بهداشتی خانوارهای ایرانی

دوره 14، شماره 1، بهار 1396، صفحه 67-95

10.22055/jqe.2017.17291.1353

احمد صلاح منش؛ سید مرتضی افقه؛ ابراهیم انواری؛ زهره عراقی رستمی


115. A Study on the Effect of Fluctuations in Tax Revenues on Economic Growth in Iran

دوره 14، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 59-84

10.22055/jqe.2017.17719.1377

عبداله شایان زینیوند؛ ابوطالب کاظمی؛ داود فرهادی سرتنگی؛ مهسا کلانتر زاده


118. زیان رفاهی افزایش قیمت در اقلام عمده غذایی کاربردی از روش Panel- SURE در استان‌های کشور

دوره 14، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 53-92

10.22055/jqe.2018.21297.1590

محمدتقی گیلک حکیم آبادی؛ شهریار زروکی؛ صدیقه رحمتی حاجی آبادی


120. کاربرد الگوریتم فاخته و الگوریتم کرم شب تاب در شبیه سازی و پیش بینی تقاضای پول در ایران تا افق 1404

دوره 15، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 51-83

10.22055/jqe.2018.23413.1725

حسین اکبری فرد؛ امید ستاری؛ امین قاسمی نژاد؛ مریم رضایی جعفری


124. فرآیند تعیین قیمت تعادلی در بازار برق ایران با رویکرد پویایی‌ سیستمی

دوره 9، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 71-86

10.22055/jqe.2012.10566

محمدعلی مولایی؛ داوود منظور؛ حسین رضائی


125. اثر ثروت بر مخارج مصرفی خصوصی با استفاده از رهیافت هم جمعی نامتقارن

دوره 8، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 69-85

10.22055/jqe.2011.10583

امیر حسین منتظرحجّت؛ بلقیس باورصاد؛ معصومه موسایی