تعداد مقالات: 295
76. بررسی تکانه‌های پولی و معمای تراز تجاری در کشورهای منتخب عضو سازمان کنفرانس اسلامی

دوره 14، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 27-47

10.22055/jqe.2017.18649.1433

هاشم زارع؛ سمانه نورانی آزاد؛ مریم نورانی آزاد


77. اثرات مالیات سبز بر رشد اقتصادی و رفاه در ایران: رویکرد تعادل عمومی تصادفی پویا (DSGE)

دوره 15، شماره 1، بهار 1397، صفحه 27-61

10.22055/jqe.2018.13373

عبدالمجید آهنگری؛ حسن فرازمند؛ امیر حسین منتظر حجت؛ رضا هفت لنگ


79. تاثیر متقابل درآمد نفتی با شاخص نهادی حکمرانی بر تشکیل سرمایه فیزیکی

دوره 15، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 21-42

10.22055/jqe.2018.22611.1667

ابوالفضل شاه آبادی؛ حمیده رهنما؛ وحید امیدی


83. شبیه‌سازی تاثیر فساد بر رشد اقتصاد ایران

دوره 9، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 49-69

10.22055/jqe.2012.10565

مرتضی سامتی؛ مصطفی عمادزاده؛ شهرام رئیسی دهکردی


86. پیش بینی شاخص کل قیمت بورس تهران با استفاده از ترکیب خبرگان

دوره 8، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 53-73

10.22055/jqe.2011.10593

محمد رضا یگانگی؛ رحیم چینی پرداز


87. پیامدهای بیرونی حمل و نقل با خودرو شخصی در شهر تهران

دوره 8، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 51-77

10.22055/jqe.2011.10600

بهروز هادی زنوز؛ منصور زراء نژاد؛ حسن طایی؛ مسعود خداپناه


89. تورم دائمی و تأثیر آن بر سرمایه گذاری بخش خصوصی در ایران

دوره 7، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 55-79

10.22055/jqe.2010.10636

ابراهیم هادیان؛ رضا وهام


91. مطالعه ی ارتباط سیاست های پولی و نوسانات اقتصاد ایران (چارچوب انتظارات عقلایی)

دوره 7، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 57-74

10.22055/jqe.2010.10651

نرگس خواجه روشنایی؛ ناصر شاهنوشی؛ یداله آذرین فر؛ رؤیا محمدزاده؛ افشین امجدی


94. اثرات آزاد سازی و توسعه ی مالی بر رشد اقتصادی کشور

دوره 6، شماره 3، پاییز 1388، صفحه 55-78

10.22055/jqe.2009.10699

سید کمیل طیبی؛ مرتصی سامتی؛ یاسر عباسلو؛ فرشته اشراقی سامانی


96. رابطه نوسان نرخ ارز و نوسان بازدهی سهام در ایران؛ با استفاده از گارچ چندمتغیره

دوره 10، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 99-118

10.22055/jqe.2013.11400

سعید راسخی؛ احمد جعفری صمیمی؛ زهرا کیان ارثی؛ میلاد شهرازی


98. بررسی رابطه علّی میان گردشگری و رشد اقتصادی در کشورهای عضو منطقه منا

دوره 10، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 55-72

10.22055/jqe.2014.11623

محمدرضا کهنسال؛ امیرحسین توحیدی


99. برآورد ارزش استفاده ای تالاب شادگان

دوره 11، شماره 1، بهار 1393، صفحه 41-73

مجتبی قربان نژاد؛ امیرحسین منتظرحجت؛ بهزاد منصوری


100. بررسی تأثیر نرخ ارز واقعی(مدل ادواردز) بر سرریز تکنولوژی در ایران

دوره 11، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 41-67

فتانه میرزایی؛ سید عبدالمجید جلایی اسفندآبادی