مجله علمی پژوهشی اقتصاد مقداری (JQE) - مقالات آماده انتشار