موضوعات = اقتصاد کاربردی
تعداد مقالات: 2
1. برآورد شاخص توسعه انسانی در استان‌های ایران و بررسی تأثیر آن بر رشد اقتصادی با استفاده از منطق فازی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 شهریور 1398

10.22055/jqe.2019.29152.2064

سید مرتضی افقه؛ عبد المجید آهنگری؛ حسین عسکری پور


2. شناسایی موانع جذب سرمایه گذاری در استان فارس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 خرداد 1398

10.22055/jqe.2019.25849.1875

محمدجواد نظری؛ ابراهیم هادیان