کلیدواژه‌ها = برآورد بیزین
تعداد مقالات: 1
1. برآورد آثار پویایی بازار سرمایه بر بخش حقیقی اقتصاد ایران در چارچوب یک مدل DSGE

دوره 15، شماره 1، بهار 1397، صفحه 147-179

10.22055/jqe.2018.21758.1616

احمد صلاح منش؛ سید عزیز آرمن؛ ابراهیم انواری؛ عبداله پورجوان