2. تحلیل اثر تکانه‌های نرخ ارز، سرمایه‌گذاری خارجی و درآمد‌های نفتی بر تولید ناخالص داخلی در کشور‌های عضو اوپک با رهیافت خود رگرسیون برداری پنل

عبداله شایان زینیوند؛ ابوطالب کاظمی؛ علیرضا جرجر زاده؛ عبدالخالق غبیشاوی؛ مائده غرافی

دوره 11، شماره 3، زمستان 1393، صفحه 27-59