کلیدواژه‌ها = ایران
تعداد مقالات: 20
1. تاثیر تحریم‌های اقتصادی بر حساب سرمایه در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 مرداد 1398

10.22055/jqe.2019.29594.2085

زانیار خاطری؛ رضا نجارزاده؛ لطفعلی عاقلی


5. Stock prices and house prices: Which one affects the other?

دوره 14، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 25-58

10.22055/jqe.2017.16039.1280

عبد المجید آهنگری؛ مهوش مرادی


6. Impact of Import and Export of High Technology Industries on Economic Growth of Iran

دوره 14، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 1-24

10.22055/jqe.2017.21355.1593

محمد حسن فطرس؛ نرگس احمدوند


9. ارزیابی تأثیر ساختارسنی جمعیت بر مصرف انرژی بخش خانگی در ایران

دوره 12، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 105-135

10.22055/jqe.2015.11886

سهراب دل انگیزان؛ کیومرث سهیلی؛ سحر بهاری پور


10. رشد اقتصادی، انرژی و محیط زیست: بررسی مدل E3 در ایران

دوره 11، شماره 1، بهار 1393، صفحه 19-40

روح اله نظری؛ محمدحسین مهدوی عادلی


11. عوامل موثر بر اقتصاد زیرزمینی در ایران، 1342-1391

دوره 10، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 91-111

10.22055/jqe.2014.11625

محمد حسن فطرس؛ علی دلایی میلان


12. برآورد شاخص جرم در ایران به روش فازی: رویکرد اقتصادی

دوره 10، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 139-163

10.22055/jqe.2013.11409

صلاح ابراهیمی؛ عبدالمجبد اهنگری


13. رابطه نوسان نرخ ارز و نوسان بازدهی سهام در ایران؛ با استفاده از گارچ چندمتغیره

دوره 10، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 99-118

10.22055/jqe.2013.11400

سعید راسخی؛ احمد جعفری صمیمی؛ زهرا کیان ارثی؛ میلاد شهرازی


14. رابطه‌ی بین سیاست‌های پولی و نرخ ارز در ایران

دوره 9، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 109-127

10.22055/jqe.2012.10568

محمود هوشمند؛ محمد دانش نیا؛ صالح شهریور؛ اعظم قزلباش؛ زهره اسکندری پور


16. اثر ثروت بر مخارج مصرفی خصوصی با استفاده از رهیافت هم جمعی نامتقارن

دوره 8، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 69-85

10.22055/jqe.2011.10583

امیر حسین منتظرحجّت؛ بلقیس باورصاد؛ معصومه موسایی


17. تخمین بهره وری با حل مسأله ی تورش همزمانی برای برخی صنایع منتخب ایران (1386-1380)

دوره 8، شماره 1، بهار 1390، صفحه 23-49

10.22055/jqe.2011.10628

سعید مشیری؛ ناصر خیابانی؛ عباس شاکری؛ باقر درویشی


18. مطالعه ی ارتباط سیاست های پولی و نوسانات اقتصاد ایران (چارچوب انتظارات عقلایی)

دوره 7، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 57-74

10.22055/jqe.2010.10651

نرگس خواجه روشنایی؛ ناصر شاهنوشی؛ یداله آذرین فر؛ رؤیا محمدزاده؛ افشین امجدی