نویسنده = مریم ستاره ئی
تعداد مقالات: 2
1. نقش دولت در پیچیدگی اقتصادی کشورهای در حال توسعه؛ آزمون نظریه رشد نامتوازن بامول

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 شهریور 1398

10.22055/jqe.2019.28752.2045

حمید سپهردوست؛ راضیه داوری کیش؛ مریم ستاره ئی