نویسنده = مسعود موفقی
تعداد مقالات: 1
1. قیمت گذاری دارایی با عوامل بیشتر

دوره 7، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 101-115

10.22055/jqe.2010.10638

رضا راعی؛ سعید بهاروند؛ مسعود موفقی