نویسنده = سید مرتضی افقه
تعداد مقالات: 10
1. برآورد شاخص توسعه انسانی در استان‌های ایران و بررسی تأثیر آن بر رشد اقتصادی با استفاده از منطق فازی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 شهریور 1398

10.22055/jqe.2019.29152.2064

سید مرتضی افقه؛ عبد المجید آهنگری؛ حسین عسکری پور


2. منافع اقتصادی رودخانه کارون: آیا جامعه برای حفاظت از این رودخانه حاضر به پرداخت است؟

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 دی 1396

10.22055/jqe.2017.19103.1463

امیرحسین منتظرحجت؛ بهزاد منصوری؛ سید مرتضی افقه؛ زهرا کیانی ده کیانی


5. اثر آموزش بر درآمد و هزینه های بهداشتی خانوارهای ایرانی

دوره 14، شماره 1، بهار 1396، صفحه 67-95

10.22055/jqe.2017.17291.1353

احمد صلاح منش؛ سید مرتضی افقه؛ ابراهیم انواری؛ زهره عراقی رستمی


6. اصلاح قیمت انرژی و سیاست پولی بهینه: رویکرد تعادل عمومی تصادفی پویا (DSGE)

دوره 13، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 41-69

10.22055/jqe.2016.12369

حسن فرازمند؛ سید عزیز آرمن؛ سید مرتضی افقه؛ مجتبی قربان نژاد


9. بررسی تأثیر بلندمدت تکانه های مالی و پولی بر رشد اقتصادی در ایران

دوره 7، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 95-114

10.22055/jqe.2010.10646

حسن فرازمند؛ سید مرتضی افقه؛ سید جواد آقاجری


10. اندازه گیری شدت فقر در استان خوزستان طی سال های 1385-1376

دوره 6، شماره 2، تابستان 1388، صفحه 111-126

10.22055/jqe.2009.10709

سید مرتضی افقه؛ طلیعه قنواتی فر