نویسنده = سید کمیل طیبی
تعداد مقالات: 2
2. اثرات آزاد سازی و توسعه ی مالی بر رشد اقتصادی کشور

دوره 6، شماره 3، پاییز 1388، صفحه 55-78

10.22055/jqe.2009.10699

سید کمیل طیبی؛ مرتصی سامتی؛ یاسر عباسلو؛ فرشته اشراقی سامانی